Registrert bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flytter du, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2015. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

Reglene gjelder både ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså velgerens adresse denne datoen som avgjør hvilken kommune han/hun har stemmerett i.

Dersom en flyttemelding har kommet fram til folkeregisteret senest 30. juni, vil den nye adressen innføres i manntallet. Kommer flyttemeldingen fram til folkeregisteret etter 30. juni, er det den gamle adressen som avgjør hvilken kommune velgeren har stemmerett i.

Mer informasjon på www.valg.no.

Her kan du melde flytting til folkeregistreret