Norsk støtte til Moldova

– Jeg ser fram til å samarbeide med statsminister Gaburici og Moldovas nye regjering. Norge vil fortsette å støtte Moldova i arbeidet med viktige reformer og tettere integrasjon i europeisk samarbeid, sier utenriksminister Børge Brende.

Moldova fikk sist uke ny regjering, ledet av statsminister Chiril Gaburici. Mindretallsregjeringen er en koalisjon mellom Det liberaldemokratiske parti og Det demokratiske parti. 

– Jeg merker meg at statsminister Gaburici fremhever betydningen av å styrke rettsstaten og fremme en sunn økonomisk utvikling, blant annet ved å bekjempe korrupsjon. Dette er fornuftige prioriteringer. Jeg er også glad for at den nye regjeringen vil bygge videre på det viktige arbeidet som er gjort for å legge grunnlaget for en tettere integrasjon av Moldova i europeisk samarbeid. Assosierings- og frihandelsavtalen med EU må nå settes ut i livet. Dette vil bli en stor oppgave for den nye regjeringen, sier Brende. 

– Moldova står overfor store utfordringer. Nå er det viktig at landet får et stabilt politisk lederskap som setter kreftene inn på å gjennomføre dyptgripende reformer og å føre en samlende politikk som kommer hele befolkningen til gode. Det påhviler også opposisjonen et betydelig ansvar for å gjøre det mulig å få gjennomført effektive reformer og en fremtidsrettet politikk, understreker utenriksministeren. 

– Norges støtte til Moldovas suverenitet og territorielle integritet ligger fast. Jeg oppfordrer alle parter i de internasjonale samtalene om Transnistria-regionen til å bidra til snarlig fremgang i arbeidet for å nå en fredelig løsning på denne konflikten, avslutter utenriksministeren.

Til toppen