Regjeringa har invitert krigsveteraner og tidsvitne frå andre verdskrig til ein lunsj på Operaen i Oslo

Sted:

Regjeringa har invitert krigsveteraner og tidsvitne frå andre verdskrig til ein lunsj på Operaen i Oslo.

H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og prinsesse Astrid, fru Ferner, vil vere til stades saman med representantar frå det offisielle Noreg. Lunsjen skjer i år fordi fjorårets 75-års markering blei utsett på grunn av koronapandemien.

 Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg er vert for lunsjen og vil ta imot gjestene utanfor Operaen frå kl. 10.00. Oppmøte for pressa: Seinast kl. 09.45.

Meir informasjon og opplegg for akkreditering