Presseinvitasjon: Regjeringa orienterer om arbeidet med auka asylankomstar

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fire statsrådar vil i morgon møte pressa for å orientere om status for regjeringa sitt arbeid i samband med dei auka asylankomstane.

Deltakarar:

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)
  • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Tid: Onsdag 2. desember kl. 13:00.
Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4a

Vi ber alle møte i god tid for registrering. Send gjerne epost om deltaking. Ta med pressekort/legitimasjon.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Bondevik 40 23 24 54 andreas.bondevik@jd.dep.no