Regjeringa sitt kontaktutval med partane i arbeidslivet

Sted: Statsministerens kontor, Glacisgata 1

Statsministeren leier eit møte i regjeringa sitt kontaktutval med partane i arbeidslivet. Temaet for møtet vil vere dei økonomiske utsiktene og inntektsoppgjeret.

Det er mogleg å fotografere ved starten av møtet. Oppmøte for fotografar seinast kl. 11.30.

Kort tilgjengelegheit for presse etter møtet, om lag kl. 13.30. Oppmøte for pressefolk seinast kl. 13.00.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458.