Regjeringen anker WTO-avgjørelse i selsaken

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å anke deler av WTO-panelets konklusjoner i tvisteløsningssaken om EUs omsetningsforbud for selprodukter.

Norske selprodukter har ikke vært omsatt i EU siden 2010. WTO ga i november Norge rett i at EUS selforordning er i strid med WTO-regelverket, men Norge fikk ikke medhold i at restriksjonene er mer handelsrestriktive enn nødvendig. Norge mener striden kan løses ved å innføre en merkeordning for selprodukter slik at forbrukerne selv kan avgjøre om de vil kjøpe selprodukter eller ikke. Videre mener Norge at WTO ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at norsk selfangst er forsvarlig forvaltet, basert på biologiske anbefalinger om bærekraftige fangstkvoter og at fangsten er strengt regulert når det gjelder dyrevelferd.
 
Regjeringen har derfor besluttet å anke deler WTO-panelets konklusjoner til WTOs ankeorgan. Den offisielle anken ble overlevert til WTO- sekretariatet 24. januar. Det er forventet at ankeprosessen vil ta tre måneder.