Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen åpner for at PST skal kunne bortvise utlendinger på vei til Norge

Regjeringen foreslår at PST kan bortvise utlendinger som vil reise inn i Norge, dersom PST mener at disse utgjør en sikkerhetstrussel. I dag er det bare UDI som har slik myndighet.

Regjeringen har i dag sendt en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i utlendingsloven som blant annet innebærer at det gjennom forskrift kan gis fullmakt til andre enn UDI til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker. I første rekke er det tenkt å gi slik myndighet til PST.

– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning i sikkerhetssaker. –- I disse sakene er det svært viktig at vedtak kan treffes raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier statsråden.

– Siden ordningen i dag uansett er at UDI som hovedregel skal legge vurderingene fra PST til grunn, er det på alle måter en bedre løsning at PST selv kan treffe vedtak sier Listhaug.

I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, skal vedtak fortsatt treffes av UDI.

 

 

Til toppen