Regjeringen åpner for etablering av senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital og NTNU

Regjeringen har avklart at nytt Senter for psykisk helse kan realiseres innenfor sameiemodellen som er etablert på Øya. Dette betyr at arealene til St. Olavs hospital og NTNU vil bli finansiert etter de generelle reglene for henholdsvis sykehus- og universitetssektoren.

– Med denne avklaringen vil St. Olavs hospital nå bli et samlet og integrert universitetssykehus, og når senter for psykisk helse er på plass vil det være et viktig bidrag for å gi et forbedret tilbud til pasienter og brukere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

St. Olavs hospital på Øya i Trondheim er et integrert universitetssykehus hvor klinikker og helsepersonell er fysisk tett på universitetsfunksjonene, universitetsansatte og studenter.

Sykehuset består av syv kliniske sentre og det gjenstår ett senter, Senter for psykisk helse, for å få et samlet og integrert universitetssykehus på Øya. Senteret er også en viktig del av NTNUs Campussamling.

Regjeringens avklaring innebærer at St. Olavs hospital og NTNU kan igangsette konseptfase for planlegging av senteret. Med dette er det tatt et viktig skritt for å få realisert dette lenge etterlengtede senteret, som vil være et viktig bidrag for å forbedre tilbudet innenfor psykisk helse.

St. Olavs hospital vil være byggherre på vegne av begge parter.