Regjeringen foreslår 7,7 millioner til frivillige i redningstjenesten

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på til sammen 7,7 millioner kroner for 2016 til frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

De frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle i redningstjenesten, og uten deres innsats vil redningstjenesten svekkes betydelig. 

– Med forslagene ønsker regjeringen å bidra til og styrke de frivilliges evne til å delta i søk- og redningsaksjoner generelt og inspirere til videre innsats, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Konkret foreslås det å øke tilskuddet til de frivillige organisasjonene med 5,7 millioner kroner i 2016 for å dekke deres utgifter til merverdiavgift knyttet til bruken av Nødnett.

I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Røde Kors og Norsk Folkehjelp med til sammen 2 millioner kroner for inneværende år, for blant annet å kompensere for slitasje på organisasjonenes utstyr.

– I mange sammenhenger er de frivillige den eneste tilgjengelige ressursen i akuttfasen.  I 2016 har det vært økt aktivitet ved Preikestolen og Trolltunga. Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp har i den forbindelse hatt en særlig ekstrabelastning, sier Anundsen videre.

Bruken av Nødnett har gjort det lettere for de frivillige organisasjonene å koordinere sin egen innsats og å samarbeide med andre aktører under større hendelser. Staten har dekket kostnadene til førstegangsinvesteringen i brukerutstyr.

1. september ble det plassert ut en mobil basestasjon som sikret nødnettdekning på Trolltunga. Den ble tatt ned på slutten av turistsesongen i midten av oktober.

– Det skal etableres permanent nødnettdekning i området, etter planen fra tidlig neste sommer, sier justis- og beredskapsminsiter Anundsen.

Til toppen