Regjeringen foreslår å åpne for elektronisk innsamling av listeforslag til sametingsvalget i 2021

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Utbruddet av covid-19 kan gjøre det vanskelig å fysisk samle inn underskrifter på listeforslag til sametingsvalget. Regjeringen fremmer derfor et forslag om midlertidig lov om endring i sameloven. Den gjør det mulig å samle inn underskrifter på listeforslag til sametingsvalget elektronisk.

– Med en slik lovendring sikrer vi at innsamling av underskrifter på listeforslag til sametingsvalget neste år kan skje på en trygg måte, og listeforslag til henholdsvis stortingsvalget og sametingsvalget behandles dermed likt, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Stortinget vedtok tidligere i år en tilsvarende endring i valgloven om adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag til stortingsvalget i 2021.

– Selv i en krevende tid, så skal valggjennomføringen gå som normalt. Med dette forslaget vil det bli enda enklere å samle inn underskrifter for å stille til valg uten at det går på bekostning av smittevernet, sier Helleland.

Valgdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en digital løsning for innsamling av underskrifter. Den digitale løsningen skal oversettes til nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00