Regjeringen foreslår endringer i transplantasjonsloven

Behovet for organtransplantasjon er større enn tilgangen på organer. Det gir et marked for handel med menneskeorganer. Nå foreslår regjeringen endringer i transplantasjonsloven for at Norge skal kunne gjennomføre Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer.

Organhandel krenker menneskeverdet og er en alvorlig trussel mot folkehelsen. Det er derfor svært viktig at Norge bidrar til å bekjempe internasjonal organhandel og bidrar til at de som er skyldige i ulovlig uttak, innsetting og kommersiell utnytting av menneskelige organer, kan straffeforfølges uansett hvor handlingene blir utført. Straffen skal være effektiv, forholdsmessig og preventiv.

Norsk regelverk dekker i all hovedsak forpliktelsene etter konvensjonen, men regjeringen foreslår blant annet å øke strafferammen for brudd på transplantasjonsloven.

Forslagene til lovendring er sendt Stortinget i dag. Konvensjonen blir først bindende når Stortinget har godkjent at Norge forplikter seg til å følge avtalen.

Til toppen