Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen foreslår opprusting av fengselsbygg

Regjeringen foreslår å bevilge 22 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt og 17,5 millioner kroner til forprosjektering av ny løsning for Oslo fengsel.

– Bygningsmassen i Oslo fengsel er i dag i en så dårlig forfatning at det er fare for at hele fengselet blir stengt. Det er en uholdbar situasjon for både kriminalomsorgen, domstolen og politiet hvis hovedstaden blir stående uten fengselsplasser. Derfor bevilger vi nå penger til å starte prosessen med et nytt fengsel i Oslo. Det er et viktig prosjekt for hovedstaden, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Oslo fengsel er viktig for å dekke politiets behov for varetektsplasser i Oslo-området og Østlandet. I 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Oslo fengsel. Konseptvalgutredningen, med påfølgende kvalitetssikring, anbefaler at det blir etablert et nytt fengsel på ny tomt. Denne anbefalingen legges til grunn for videre utredning. Bevilgningen i 2020 skal gå til planlegging og forprosjektering av nytt Oslo fengsel.

– Regjeringen ønsker videre å prioritere vedlikehold og rehabilitering av Ila fengsel og forvaltningsanstalt i 2020. Ila er Norges største forvaringsfengsel, og disse midlene sikrer opprettholdelsen av viktige fengselsplasser, sier Kallmyr.

Fengslene har i dag et omfattende vedlikeholdsetterslep. Situasjonen er særlig kritisk ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo fengsel. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på det tekniske anlegget ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Fengslet har i dag om lag 80 prosent av alle forvaringsplassene i Norge, og rehabilitering skal blant annet bidra til å opprettholde viktige forvaringsplasser.

Til toppen