Regjeringen gir støtte til språk- og kulturprosjekter for nasjonale minoriteter

Regjeringen gir totalt 1,47 millioner kroner til ulike språk- og kulturtiltak for jøder, romanifolket/taterne, skogfinner og rom (sigøynere). Det blir også gitt i overkant av fem millioner kroner i driftsstøtte til de nasjonale minoriteters organisasjoner.

- De nasjonale minoritetenes kultur er en viktig del av den norske kulturen. Regjeringen mener derfor det er viktig å støtte tiltak som er med på å styrke minoritetenes språk og kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Støtte til formidling av romkultur 

Interkulturelt museum i Oslo har satt opp utstillingen ”Norvegiska romá/Norske sigøynere. Ett folk, mange stemmer”. Den skal være utgangspunkt for et formidlingsprosjekt for skoleelever fra 7. klasse til videregående skole, med norske rom som formidlere. Regjeringen støtter prosjektet med 500 000 kroner.

Club Romano får 60 000 kroner for å lage en bok med fortellinger på norsk og romanes, innhentet fra historiefortellere blant norske rom. Institutt for lingvistikk ved Universitetet i Oslo og Språkrådet vil bidra med språkfaglige innspill. Kulturdepartementet gir også støtte til bokprosjektet.

Den internasjonale sigøynerfestivalen en støtte på 400 000 kroner. Festivalen er et fast, årlig arrangement og samler noen av de beste sigøynermusikerne fra hele Europa.

- Romkulturen er mangfoldig, både innenfor musikk, historie og tradisjoner. Det er viktig å støtte opp om prosjekter som formidler det positive i denne kulturen, sier Olli.

Jødisk museum i Oslo får støtte til en bokutgivelse med fortellinger som viser norske jøders bakgrunn, innvandringshistorie og jødiske liv i Norge. De får også støtte til et nybegynnerkurs i jiddisk. Jødisk museum i Trondheim får støtte til en videreføring av prosjektet På vandring i det jødiske Trondheim. Prosjektet har skoleelever som målgruppe, og skal gi elevene et nytt perspektiv på jødenes liv i Trondheim og generelt på innvandring, integrering, rasisme og menneskeverd.

Det blir også gitt støtte til Halden historiske samlings treårige prosjekt Reisendekartet – fortellingen. Prosjektet skal dele og spre kunnskap om romanifolkets kulturarv gjennom faste kulturminner og historien om disse. Det Primitive Teater får støtte til sin forestilling på Finnskogen om finsk innvandring til området. Universitetet i Tromsø får støtte til å utgi boken Namn og fleirspråklegheit i Noreg.

Tilskuddene er gitt over tilskuddsposten til nasjonale minoriteter. Over posten er det også gitt i overkant av 5 millioner kroner til nasjonale minoriteters organisasjoner.

Se samlet oversikt over fordelingene

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen