Regjeringen gir støtte til språk- og kulturprosjekter for nasjonale minoriteter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Tiltak som støtter opp om de nasjonale minoritetenes språk- og kultur er viktig for å sikre at minoritetenes kultur blir bevart og utviklet videre. Regjeringen gir derfor 1,5 millioner kroner til ulike prosjekter for rom (sigøynere), jøder, skogfinner og romanifolk/tatere, sier statssekretær Anne Karin Olli. I tillegg får nasjonale minoriteters organisasjoner totalt 5,6 millioner kroner i driftsstøtte.

- Nasjonale minoriteters kultur og historie er også en del av Norges historie. Flere av tiltakene som får støtte bidrar også til å synliggjøre de nasjonale minoritetene i samfunnet, sier statssekretæren.

Skogfinsk kultur er ukjent for mange i Norge, også i de skogfinske områdene. Det er derfor gitt støtte til Grue kommunes prosjekt for å lage en lokal læreplan for grunnskolen. Formålet med læreplanen er å skape en forståelse for den skogfinske innvandringen til Finnskogen, og gi kunnskap om minoritetens situasjon. Ettersom mange elever i området er etterkommere av skogfinske innvandrere, ønsker kommunen også at læreplanen skal bidra til å forsterke en skogfinsk identitet hos disse elevene. Det blir også gitt støtte til det årlige Spillet om innvandrerne, som settes opp under Finnskogdagene i juli.

Den årlige sigøynerfestivalen henter noen av de beste sigøynerartistene i Europa, og er en positiv og fargerik formidler av romkultur. Festivalen har fått årlig støtte fra regjeringen siden oppstarten i 1999, og får tilskudd også i år. I tillegg blir det gitt midler til en markering av den internasjonale romdagen, 8. april, i regi av norske rom.

Jødisk museum i Oslo startet i 2015 opp med språkkurs i jiddisch. Det var stor interesse for kurset, og Jødisk museum har i år fått støtte til å arrangere både et nybegynnerkurs og et kurs for viderekommende. Jødisk museum i Trondheim får midler til å lage en nettside for å synliggjøre jødisk liv i Trondheim, gjennom historien og fram til i dag. På sikt skal nettsiden utvikles til å formidle kunnskap om jødisk liv i Møre og Romsdal og videre nordover til Finnmark.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – HL-senteret – har fått midler til å utgi to bøker og til et seminar. Den ene boken løfter fram norske roms historie fram til 1956, og omhandler både familier og enkeltpersoners historie. HL-senteret skal også lage en bok og et seminar om nasjonale minoriteter i det norske samfunnet.

Oversikt over alle tilskudd til nasjonale minoriteter