Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen har store kunnskapsmål

Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Regjeringen vil forvalte den ressursen ved styrke skolen og legge til rette for en høyere utdanning i verdensklasse.

Innlegg i Stavanger Aftenblad 30.10.13 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I en kronikk i Stavanger Aftenblad 24. oktober etterlyser administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO tiltak som kan styrke kunnskapssektoren, og peker på flere områder som bør bli bedre. Jeg er enig i mye av diagnosen hennes, og er derfor glad for at mye av det hun foreslår også er nedfelt i regjeringens politiske plattform. Derfor vil det være viktige mål for meg de neste fire årene. 

NHO og regjeringen deler blant annet synet på at læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Derfor vil vi på sikt innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning, og vi ønsker å tilby matematikk- og realfagslærere i grunnskolen videreutdanning i løpet av de neste årene. Samtidig må vi styrke lærerutdanningen, både ved å gjøre den attraktiv for de beste studentene og ved å gjøre utdanningen enda bedre. 

Et av regjeringens viktigste mål er å redusere frafallet i den videregående skolen, og vi har ambisjoner om at flere enn i dag skal klare å fullføre den videregående opplæringen. Det er spesielt i yrkesfagene at frafall er en utfordring. Regjeringen vil derfor øke lærlingtilskuddet og innføre ambisiøse mål for inntak av lærlinger i det offentlige. Her har også NHOs medlemsbedrifter en jobb å gjøre ved å ta inn flere lærlinger – også de som ikke nødvendigvis har en A4-bakgrunn. Det er i tillegg et mål at flere yrkesfagelever skal kunne veksle mellom opplæring i skole og bedrift, slik at teoritrøtte elever skal kunne fortsette utdannelsen sin uten og alltid måtte sitte på skolebenken. 

Regjeringen har høye mål for høyere utdanning. Vi vil derfor jobbe for å utvikle flere verdensledende universitetsmiljøer, samtidig som vi også styrker den generelle kvaliteten i høyere utdanning ved å stille krav både til universitetene og høyskolene og til studentene. 

Norge kan aldri være billigst, men vi kan være best. Da må vi, som Skogen Lund skriver, gjøre norsk utdanningssektor enda bedre, og det har Høyre-Frp-regjeringen ambisjoner om.

Til toppen