Regjeringen markerer at FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er 70 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I anledning 70-årsmarkeringen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter holder regjeringen et arrangement om kvinners situasjon i krig – historisk og i dag.

Seminaret som finner sted 17. oktober er kalt «De andres menneskerettigheter – kjønn og menneskerettigheter gjennom 70 år».

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) vil som en del av dette presentere sin utredning om norske myndigheters behandling av grupper som sto i en vanskelig livssituasjon etter andre verdenskrig. På dette arrangementet vil behandlingen av jenter og kvinner med relasjon til tyske soldater under andre verdenskrig bli vektlagt.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og andre eksperter på feltet vil også delta. Dagen vil belyse hvilken satus menneskerettighetserklæringen har i dag, i lys av praktisk, humanitært arbeid, særlig rettet mot behandling av kvinner i krig og konflikt.

Årets fredspristildeling bidrar til større oppmerksomhet om seksualisert vold i væpnede konflikter. Kvinner er spesielt utsatt i væpnede konflikter. Skadene er store for den enkelte, setter dype spor i familier og samfunn, og undergraver fred og stabilitet. Slik vold mot kvinner er brudd på de grunnleggende menneskerettighetene. Regjeringen ønsker på seminaret å belyse hvordan Norge jobber i tråd med med disse bærende prinsippene.

Statsminister Erna Solberg, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kulturminister Trine Skei Grande deltar under arrangementet.

Seminaret sendes direkte på nett-tv fra kl. 12:00

HL-senterets utredning om norske myndigheters behandling av tre utvalgte grupper etter andre verdenskrig 

 

Kl. 1200 Velkommen v/justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Kl. 1205 Presentasjon av utredning om norske myndigheters behandling av utvalgte grupper etter andre verdenskrig v/direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret

Kommunikasjonssjef Trude Måseide introduserer Hoem

Kl. 1220 Tekstlesing v/Edvard Hoem fra boken Mors og fars historie

Kl. 1225 Statsminister Erna Solbergs tale om norske myndigheters behandling av jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske tjenestemenn under 2. verdenskrig

Kl. 1235 Kulturminister Trine Skei Grande om kunnskapsinnhenting

Kommunikasjonssjef Trude Måseide introduserer Olsen og Aarnes

Kl. 1245 Kort kommentar v/historiker Kåre Olsen

Kl. 1250 Kort kommentar v/journalist Helle Aarnes, Aftenposten

Kl. 1300 Pause

Kl. 1315 Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren introduserer neste del av programmet

Kl. 1320 «De andres» menneskerettigheter – da og nå – Menneskerettigheter gjennom 70 år v/fungerende direktør Adele Matheson Mestad, Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter

Kl. 1335 Kort film

Krigens store stillhet – seksuell vold og beskyttelse av kvinner i krig og konflikt v/Silje Heitmann, Kirkens Nødhjelp

Kl. 1350 Kommentarer og spørsmål fra salen, ledet av statsminister Erna Solberg

Kl. 1415 Oppsummering v/statsministeren