Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen og KS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid ved løslatelse fra fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet har på vegne av regjeringen inngått avtale med KS om samarbeid ved løslatelse fra fengsel. Avtalen skal bidra til å forebygge kriminalitet og hindre utenforskap etter løslatelse fra fengsel. Dette er viktig både for den løslatte og for samfunnsøkonomien.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: JD

Se flere bilder på Flickr

Kriminalitet koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Derfor er det viktig at kriminelle som har sonet straffen sin ikke faller tilbake til kriminaliteten, men bruker sine evner og ressurser som et positivt bidrag i samfunnet. Denne avtalen skal bidra til gode rehabiliteringsordninger. Derfor har vi inngått intensjonsavtale med KS, sier justis-, beredskaps-, og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Avtalen er et signal om at partene ønsker å løfte opp og rette fokus mot konkrete tiltak for en bedre samordning mellom staten, kommunene, fylkeskommunene og brukerne hvor rettigheter og plikter opprettholdes, men hvor ansvarsforhold avklares bedre og tydeliggjøres i god tid før løslatelse av den enkelte.

– Mennesker som gjennomfører straff i fengsel er ikke en ensartet gruppe. Mange har rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet og boligmarkedet og mangler et sosialt nettverk. En godt forberedt løslatelse hvor det er skaffet til veie en bolig, et helsetilbud, en skoleplass eller en jobb, demper risiko for et tilbakefall, sier Wara.

Intensjonsavtalen mellom Regjeringen og KS er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Helse og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Avtalen varer frem til 2021.

Samarbeid ved løslatelse etter straffegjennomføring i fengsel – Samarbeidsavtale mellom regjeringen og KS (PDF)

Til toppen