Regjeringen øker innsatsen innen petroleumsforskning og økt oljeutvinning

Statsbudsjettet 2014 (Tilleggsproposisjon)

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen øker forslaget til bevilgning til petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd for 2014 med 36 millioner kroner, eller 15 prosent sammenlignet med 2013. Dette er 26 millioner mer enn tidligere foreslått for 2014. Økningen skal gå til å styrke forskningsprogrammene PETROMAKS 2 og DEMO 2000. Petroleumsforskningen øker dermed samlet sett til 280,4 millioner kroner i 2014.

- Bevilgningene til petroleumsforskning har stått stille over flere år, og har dermed hatt en reell nedgang. Det er mange utfordringer i petroleumssektoren som krever mer forskning og utvikling. I tråd med regjeringsplattformen øker vi derfor nå denne bevilgningen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Økningen i bevilgningen til PETROMAKS 2 og DEMO 2000 skal blant annet bidra til å heve utvinningsgraden på norsk sokkel. OG21-strategien ligger til grunn for prioriteringene i programmene. Innsatsen dekker hele kjeden fra grunnforskning til demonstrasjon og pilotering av ny teknologi.

Potensialet for økt utvinning fra olje- og gassfelt på norsk sokkel er betydelig og utgjør store verdier. Oljedirektoratet spiller en nøkkelrolle i myndighetenes oppfølging av eksisterende felt. Regjeringen foreslår derfor å styrke Oljedirektoratet med 10 millioner kroner sammenlignet med 2013.

- Oljedirektoratet spiller en nøkkelrolle i myndighetenes arbeid med å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Jeg er derfor glad for at vi gjennom budsjettet kan styrke direktoratets innsats ytterligere på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Petoro er ivaretaker av SDØE på vegne av staten. Verdiene i SDØE-porteføljen er svært store og nøkkelfelt i porteføljen står foran viktige beslutninger for feltenes levetid og verdiskaping. Regjeringen vil derfor styrke Petoro med 10 millioner kroner sammenlignet med 2013.

- Petoro har en viktig rolle i å ivareta det store statlige økonomiske engasjementet på norsk sokkel og maksimere verdiskapingen fra disse feltene. Å sikre en god utvikling for eksisterende felt gjennom å bidra til gode investeringsbeslutninger er viktig for statens inntekter framover. Gjennom vår styrking av Petoros budsjett blir selskapet bedre i stand til å ivareta statens økonomiske interesser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les også pressemelding fra Olje-og energidepartementet i forbindelse med tilleggsproposisjonen
Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet - hovedtrekk under Olje- og energidepartementet