Regjeringen orienteres om forberedelser på storflom

Justis- og beredskapsministeren, olje- og energiministeren og kommunal- og moderniseringsministeren ble i dag orientert om kommunens arbeid med å forberede seg på en storflom.

Monica Mæland, Tina Bru og Nikolai Astrup gjennomførte en videokonferanse med fylkesmennene og enkelte berørte kommuner for å få en status for flomrisikoen og beredskapsarbeidet. NVE, Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deltok også på møtet. En fersk rapport fra NVE viser at det er veldig stor sannsynlighet for en stor flom i vassdrag mange steder i landet i tiden fremover.

– Vi står nå oppe i en krevende situasjon der vi må være forberedt på å håndtere vårens flommer, samtidig med den pågående håndteringen av covid-19. Vi må være forberedt på at værrelaterte hendelser kan oppstå på steder som tidligere ikke har vært utsatt. Denne våren viser hvor viktig samfunnssikkerhetsarbeidet faktisk er, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Det er mye dyrere å reparere skader i ettertid enn å forebygge. Formålet med møtet i dag er å høre hvordan kommunene forbereder seg på storflommen som sannsynligvis kommer, og høre hvordan regjeringen kan bidra i arbeidet med forebyggende tiltak, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Regjeringen tar folks trygghet på alvor og vi vil fortsette å prioritere flom- og skredsikringsarbeidet. Vi har stor oppmerksomhet på faren for skadeflom framover. NVEs varslingstjeneste følger situasjonen tett. Jeg oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt, og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren. NVE vil komme med fortløpende råd, og publiserer informasjon og varsler på varsom.no, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

På grunn av den store faren for flom de neste ukene, har regjeringen også styrket forebyggingsarbeidet mot flom- og skredskader med inntil 100 millioner kroner. For at skadene skal bli minst mulig, vil regjeringen legge til rette for at flomutsatte kommuner kan gjennomføre forebyggende tiltak mot flom- og skredskader. Regjeringen er opptatt av at folk skal være trygge der de bor. I perioden 2014-2019 er det brukt om lag 1,7 milliarder kroner til bygging av sikringstiltak mot flom og skred over NVEs budsjett. I år er det bevilget i overkant av 300 millioner kroner til formålet.