Regjeringen satser på fremtidens oljeindustri

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det finnes mange muligheter på sokkelen. Olje- og gassindustrien vil være landets viktigste næring også fremover. Det skal vi ikke glemme i vanskelige tider. Det var hovedbudskapet til Olje- og energiminister Tord Lien under sitt besøk i Stavanger tirsdag.

I åpningstalen under Offshore Strategi Konferansen understreket Lien at å utnytte mulighetene som ligger på sokkelen krever innsats fra alle parter. 

-           Næringen må ta grep for å styrke sin egen konkurransekraft. Regjeringen bidrar med en rekke virkemidler for å støtte teknologi og forskning. Benytt dere av dem, oppfordret Lien.

-          For meg er det viktig å se situasjonen i bransjen fra ulike perspektiv og å støtte sektoren i å se fremover og gripe mulighetene. En vanskelig tid krever stor innsats, men det er noe bransjen er vant med. Regjeringen støtter opp med blant annet sysselsettingspakka, bidrag til innovasjon og utvikling og ikke minst gode og forutsigbare rammevilkår fortsatte han.

Fremtidens oljearbeidere

I Stavanger besøkte Lien også Stavanger Offshore Tekniske skole som er aktuell for rekruttering for Statoils lærlingeprogram.

-          Vi står i en krevende tid med færre investeringer og lavere aktivitetsnivå. Men det er viktig at industrien er fremtidsrettet og styrker sin egen konkurransekraft for å møte fremtiden på en god måte. Det vil kreve mange nye kloke hoder i mange tiår fremover i industrien. Her er Johan Sverdrup-utbyggingen et godt eksempel. Dette feltet vil være i drift i minst 50 år. Derfor er det flott at Statoil tar inn like mange lærlinger dette året for å sikre rekruttering av høykompetente medarbeidere.

Fremtidens teknologi

Olje- og energiministeren avsluttet turen til Rogaland med et besøk hos stavangerselskapet West Group.  Her fikk han demonstrert DEMO2000-prosjektet "Continuous Motion Rig". Målet med riggen er å gjøre boring av brønner mer kostnads- og energieffektivt.

Partnere i prosjektet er ABB Robotics, Statoil, ConocoPhillips og Shell. I utviklingen av teknologien har West Group involvert norske underleverandører i Rogaland og på Østlandet.

-          DEMO 2000 bidrar til å utløse prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Continuous Motion Rig, det klart største i DEMO 2000-programmet, er et godt eksempel på at regjeringens satsing på pilotering av ny teknologi gir konkrete resultater sier Tord Lien.

Rogaland er det fylket som har flest DEMO 2000-prosjekter. Regjeringen styrket programmet i 2016-budsjettet med 100 mill. kroner, som en del av tiltakspakken for økt sysselsetting.

Christine sagen Helgø, ordfører i Stavanger. Odd B. Skjærseth, CEO West Group.
Odd B. Skjærseth, CEO West Grou, Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger og olje- og energiminister Tord Lien.