Hovedfordeling av spillemidlene til idrettsformål for 2015:

Regjeringen senker terskelen for å delta i idretten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en av hovedprioriteringene i årets fordeling av spillemidler.

- Regjeringen vil bidra til at økonomi ikke hindrer barn og unge fra å delta i idrett og fysisk aktivitet, og prioriterer tre ulike tiltak for å senke terskelen. Vi gir et løft til lokale lag og foreninger ved å styrke deres aktivitetsmidler med 40 prosent, åpner for 4 nye byer i tilskuddsordningen for inkludering i idrettslag, og styrker tilskuddet til lavterskelaktiviteter gjennom friluftstiltak for barn og unge med 25 prosent, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom vil nå motta 13 prosent av spillemidlene til idrettsformål, mot tidligere 11,25 prosent. Dette gir et samlet tilskudd på 294 millioner kroner i 2015, en økning på 85 millioner kroner fra 2014. De lokale idrettsrådene fordeler midlene i den enkelte kommune.

- Målet i opptrappingsplanen var å øke ordningen til 12,5 prosent av spillemidlene til idrettsformål, vi har nå fått andelen opp til 13 prosent. Økningen gjør det også enklere å finne gode ubyråkratiske lokale løsninger som kan senke terskelen slik at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer kan delta, sier kulturminister Widvey.

Regjeringen åpner samtidig for fire nye byer i ordningen for inkludering i idrettslag

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag økes med 2 millioner til 13,5 millioner kroner i 2016.

- Økt tilskudd til inkludering i idrettslag åpner for at hele fire nye byer kan innlemmes i ordningen. Det gjør at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer og flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn får mulighet til å delta i organisert idrett, sier kulturministeren.

25 prosent økning i tilskuddet til friluftstiltak for barn og ungdom

Det er fordelt 20 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner fra 2014.

- Friluftsaktivitetene som tilbys er hovedsakelig lavterskelaktiviteter hvor det er lave eller ingen kostnader for å delta. Økningen av tilskuddet vil bidra til at flere barn og unge kan bli med på friluftsaktiviteter i Friluftslivets år, sier statsråd Widvey.