Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen starter lærerløftet

Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning neste år.

Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning neste år.

 

 

– Det er mange gode tiltak man kan iverksette i skolen, men vi starter med det viktigste. Læreren er nøkkelen for at elevene skal lære mer på skolen. Derfor vil vi bruke de store pengene på å gjøre gode norske lærere enda bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 

Regjeringen øker antallet lærere som fra høsten 2014 får videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet med totalt 750, til 2600. Økningen legger vekt på fagene matematikk og naturfag. Det er i tillegg et stort potensial for å stimulere til økt deltakelse i videreutdanning. Regjeringen etablerer derfor en ny stipendordning for lærere til videreutdanning, fortrinnsvis innenfor matematikk og naturfag. Med en ramme på 32,5 millioner kroner vil 450 lærere kunne få slike stipend fra 2014.

 

I tillegg får universiteter og høyskoler ytterligere 50 millioner kroner for å kunne tilby flere lærere etter- og videreutdanning i årene som kommer. Regjeringen ønsker også å satse på nettbasert videreutdanning, som blant annet vil gjøre det enklere å ta videreutdanning i distriktene. Det settes av 10 millioner kroner til prosjektering og utvikling av nye nettbaserte tilbud.

 

– Vi vil ikke bare øke antallet lærere i etter- og videreutdanning i 2014, men også øke kapasiteten og kvaliteten i universitets- og høyskolesektorens etter- og videreutdanningstilbud i årene som kommer, sier Røe Isaksen.

 

Staten tar en større del av regningen

Staten øker refusjonen for kommunenes utgifter til videreutdanning ved å øke grunnsatsen for vikarutgifter fra 500.000 til 600.000 kroner. Det vil være et insentiv for skoleeier til å godkjenne flere søknader.

 

–Vi vil dekke mer av vikarutgiftene og øke statens andel av utgifter til videreutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Videre økes statens andel av utgifter til videreutdanning fra 50 prosent i dag til 75 prosent for matematikk og naturfag og 60 prosent for øvrige fag. Bevilgningen styrkes med til sammen 164,4 millioner kroner, til totalt 536 millioner kroner.

 

Flere tiltak i skolen

Regjeringen vil arbeide for at færre forlater læreryrket gjennom å styrke kompetansen og kapasiteten i mentorordningen for de nyansatte, og setter av 10 millioner kroner til dette i 2014. Gode skoleledere er avgjørende. Regjeringen vil derfor utvide rektorutdanningen med 100 plasser. Studiet på 30 studiepoeng er finansiert av staten, mens vikarutgifter, reise og utgifter til læremidler betales av skoleeier.

 

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på ungdomstrinnet. Alle lærere på ungdomstrinnet vil i løpet av de neste fire årene få tilbud om etterutdanning i klasseledelse, skriving, lesing og regning. I den forrige regjeringens budsjettforslag for 2014 var det foreslått 145 millioner kroner til dette. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 16,5 millioner kroner slik at skolene kan styrke gjennomføringen av kompetanseutvikling.

 

Regjeringen styrker satsingen på tre dagers kompetanseutvikling for lærere på 5.-7. trinn i fylker med lav gjennomføring i den videregående skolen. Dette er i dag et prøveprosjekt i Finnmark. Ordningen vil utvides til to nye fylker som har lav gjennomføring på videregående skole.

 

Til toppen