Regjeringen støtter grønne arbeidsplasser

I dag lanserer partene i arbeidslivet, med støtte fra Klima- og miljødepartementet, en kampanje om grønne arbeidsplasser. Målet er å stimulere til økt engasjement og kunnskap om hva som kan gjøres for å kutte utslipp på den enkelte arbeidsplass.

- Det er viktig at partene i arbeidslivet bidrar til at vi kan innfri Norges klimamål og holde farten oppe i det grønne skiftet. Norge har god tradisjon for samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og partene i arbeidslivet. Dette samspillet blir avgjørende for å gjøre Norge til en vinner i den grønne omstillingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det vil kreve  grønn omstilling i alle sektorer  og et bredt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og partene i arbeidslivet. Gjennom kampanjen Grønne arbeidsplasser vil LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS stimulere til økt engasjement for grønn omstilling og konkrete tiltak for å kutte utslipp på arbeidsplassene.

- Teknologiendringene skjer stadig raskere, og det gir store muligheter for grønn omstilling. Men endringene betyr også uforutsigbarhet og usikkerhet. Derfor må vi arbeide for sosial rettferdighet i omstillingen. Vi må skape verdier og gi folk mulighet til å finne nye jobber, samtidig som vi gjennomfører et grønt skifte i økonomien, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Gjennom kampanjen ønsker arbeidslivets parter å spille en mer sentral rolle i klimaarbeidet. Målet er å bidra til mer oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass for å utløse  klimavennlige tiltak. Et eksempel er hvordan man stimulerer de ansatte til å bruke klimavennlig transport til arbeidsplassene og hvordan virksomhetene kan kutte utslipp i egen varetransport. Kampanjen skal også bidra til at det legges større vekt på klima i innkjøpsprosesser.

Les mer om «Arbeidslivets klimauke» her.

Vibeke Hammer Madsen og Vidar Helgesen
Vidar Helgesn sammen med Vibeke Hammer Madsen, adm dir i Hovedorganisasjonen Virke, som er en av organisasjonene bak initiativet. Foto: Jo Randen, KLD
Til toppen