Regjeringen styrker flom- og skredsikring

Dette innholdet er mer enn 4 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Norge skal ut av koronakrisen og regjeringen skal skape mer og inkludere flere. Som del av pakken foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 65 millioner kroner til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredskader i 2020.

Flom og skred medfører store utfordringer for de som blir berørt og regjeringen prioriterer folks trygghet og sikkerhet. Samtidig kan tiltak til flom- og skredsikring bidra til at bedrifter kommer i gang og flere kommer tilbake i jobb.

- Økningen i bevilgningene til NVE vil gjøre oss bedre rustet til å møte utfordringene vi i dag ser med økt nedbør og naturskader, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det er i 2020 dermed bevilget over 665 millioner kroner til Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med å forebygge flom- og skredskader.

- Norge skal ut av koronakrisen og regjeringens mål er å skape mer og inkludere flere. Å sikre liv, helse og verdier er grunnleggende. Det er også mye dyrere å reparere skader i ettertid.. Derfor må vi jobbe langsiktig med å forebygge flom og skred. Samtidig kan dette bidra til at bedrifter kommer i gang og flere kommer i jobb, fortsetter Tina Bru.

Videre foreslår regjeringen å øke tilsagnsfullmakten til NVE med 60 millioner kroner. Dette gir NVE muligheten til å gi nye tilsagn om tilskudd til flere prosjekter. Tiltakene vil øke sikkerheten mot flom- og skredskader og samtidig skape økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen.

Endringer i klimaet kan påvirke hvor og når store nedbørsmengder kommer. Tidlig forebygging og sikring i områder med fare for store skader fra flom eller skred er viktig og lønnsomt for samfunnet.

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som operativ myndighet. Kommunene har et overordnet ansvar for å sikre sine innbyggere mot naturfare.