Regjeringen styrker satsingen på norskbasert leverandørindustri internasjonalt

Både statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes var i dag tilstede under lanseringskonferansen til Norwegian Energy Partners.

Statsminister Erna Solberg og Leif Johan Sevland, CEO ONS (Foto: OED/KRD) 

Norwegian Energy Partners ble etablert 1.1.2017, og er en videreføring av tidligere INTSOK og INTPOW i en ny fellesorganisasjon. Organisasjonen skal arbeide for internasjonalisering av den norskbaserte petroleums- og fornybarnæringen. I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 styrket regjeringen denne satsingen med 34.2 millioner kroner.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien omsatte i 2015 for over 190 milliarder kroner i internasjonale markeder, og er Norges nest største næring etter salget av olje og gass. Fornybar energi er i sterk vekst i internasjonale markeder, og mange norske selskaper er allerede godt posisjonert til å ta del i denne veksten.

Satsingen på Norwegian Energy Partners er en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre fortsatt sysselsetting og verdiskaping i de viktige energinæringene. Organisasjonen vil spille en viktig rolle i å hjelpe leverandørselskaper inn i nye markeder og teknologiområder. I nært samarbeid med industrien selv ønsker vi å bidra til at disse næringene hevder seg enda bedre i internasjonale markeder, sier Olje- og energiminister Terje Søviknes.

- Norsk energiteknologi er i verdensklasse på mange områder, ikke minst når det gjelder effektive og klimavennlige produksjonsteknologier innenfor både petroleums- og energisektoren. Slik sett er arbeidet med Norwegian Energy Partners også god klimapolitikk, sier Søviknes.

 

 

 

Til toppen