Regjeringen tar ansvar

- Som svar på et dramatisk oljeprisfall og det kraftige tilbakeslaget som fulgte, har regjeringen brukt den økonomiske politikken aktivt til å styrke aktiviteten i norsk økonomi, særlig i de delene av landet og i de næringene som har vært hardest rammet. Heldigvis ser vi nå tegn til bedring. Arbeidsledigheten er på vei ned, for fjerde måned på rad, skriver finansminister Siv Jensen (FrP).

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad skriver i DN 4. april at partene i arbeidslivet har «levert» på sitt ansvarsområde. Jeg er enig i at partene har levert viktige bidrag til å holde sysselsettingen oppe i den krevende situasjonen vi har stått i. Bjørnstad skriver videre at regjeringen nå har ansvaret for å bringe sysselsettingen opp. Dette ansvaret tar regjeringen hver eneste dag.

Bjørnstad mener løsningen er å øke offentlige utgifter ytterligere, selv om veksten i økonomien nå tar seg opp. Kronekursen påvirkes spesielt av veksten i offentlige utgifter. En sterkere kronekurs vil sette arbeidsplasser i konkurranseutsatte næringer i fare. 

Vi har lenge visst at oljevirksomheten før eller senere måtte avta som vekstmotor i norsk økonomi. Oljeprisfallet førte til at omstillingen kom tidligere enn vi hadde trodd. I denne omstillingen må det norske kostnadsnivået tilpasses en ny virkelighet for at sysselsettingen skal holdes oppe.

Omstillingen til lavere oljeinntekter kan ikke løses ved å ansette flere i offentlig sektor, men gjennom å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv. Partene i arbeidslivet har et ansvar for å bidra til dette. Regjeringen har lagt til rette gjennom en målrettet økonomisk politikk, gjennom lavere skatter til næringslivet og husholdningene og reformer for å effektivisere Norge. Utviklingen de siste månedene, med fallende ledighet og økt optimisme blant husholdninger og bedrifter, tyder på at politikken virker.

I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år. Samtidig som det var 47 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen i 2016 enn i 2013, var det om lag 60 000 flere sysselsatte i andre jobber i privat sektor. I tillegg kommer 26 000 i offentlig sektor. Det viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker.