Regjeringen vil avtale ny områdesatsing i Oslo Sør

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil inngå en ny avtale om områdesatsing i Oslo Sør. - Det er viktig at vi jobber videre med områdesatsing i bydel Søndre Nordstrand. Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den eksisterende avtalen om områdesatsing i Oslo Sør går ut i 2017. Statsråden inviterer nå Oslos byrådsleder Raymond Johansen til dialog om hvordan satsingen kan legges opp.

- Innretningen må vurderes nærmere, men jeg vil allerede nå trekke frem forebyggende tiltak, tidlig innsats i skolen og arbeid. Jeg mener vi også bør prioritere et sterkere samarbeid med sosiale entreprenører i området for å løse konkrete utfordringer, sier Sanner.

Sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Sanner representanter for folkeaksjonen "Ja til områdeløft i Søndre Nordstrand" for å få innspill til en videre satsing.

Statsrådene Hauglie og Sanner på befaring i Oslo
Statsrådene Hauglie og Sanner møtte beboere på Holmlia i Oslo i dag. Foto: Heidi Egede-Nissen/KMD

- Jeg vil takke beboerne for et stort engasjement. Det er viktig at folk lokalt er engasjert. Vi ser at områdesatsing virker. Derfor vil regjeringen støtte opp under arbeidet med områdesatsinger det er lokale utfordringer med levekår og bomiljø, sier Sanner.

Et samarbeid mellom stat, kommune og beboere er viktig for å få bedre tjenester og et godt nærmiljø.

- Gode levekår er viktig for å skape gode byer. Nå flytter vi ansvaret for områdesatsingen i Oslo Sør til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00