Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall

Regjeringen vil sikre at fremtidig nedbygging av de norske atomreaktorene og håndtering av atomavfallet skjer på en trygg og forsvarlig måte.

- Regjeringen anbefaler at staten skal være med å finansiere fremtidig nedbygging, lagring og opprydding av atomavfallet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Det vil ha betydelige budsjettmessige konsekvenser i tiårene fremover, og saken vil bli forelagt Stortinget i forbindelse med statsbudsjett for 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i april to kvalitetssikringsrapporter om oppbevaring av atomavfall, og stenging og nedbygging av Norges to atomreaktorer.Totalkostnadene til dette arbeidet er beregnet til 14,5 milliarder kroner over flere tiår.

Kostnadene til å sikre trygg og forsvarlig oppbevaring av det radioaktive avfallet er beregnet til 12,8 milliarder kroner alene. Å stenge og rive reaktorene er beregnet til 1,8 milliarder kroner. Det er ikke tatt stilling til om eller når stenging og nedbygging vil skje.

– Staten har vært en drivkraft for den norske atomvirksomheten siden oppstarten i 1947. Regjeringen mener at det er riktig at staten, av samfunnsmessige hensyn, også tar et ansvar for å få på plass gode finansieringsløsninger for fremtidig nedbygging av reaktorene og håndtering av avfallet. Dette for å kunne sikre en nødvendig framdrift i arbeidet. Tiden for utredning uten gjennomføring er forbi, sier Mæland.

Institutt for energiteknikk (IFE), som eier og driver de norske atomreaktorene, har ikke økonomi til å finansiere nedbygging av reaktorene og håndtering av avfallet alene. IFE setter i dag av 3 millioner kroner i året i et fond for å finansiere nedbyggingen.

Regjeringen vil utrede hvordan IFEs årlige bidrag kan gjøres mest mulig kostnadsriktig slik at den ivaretar IFEs forpliktelser.

– Usikkerheten rundt den fremtidige finansieringen har vært uheldig, og kunne potensielt svekke fremdriften i dette viktige arbeidet. Det har derfor vært viktig å få på plass prinsippene for et statlig bidrag, og at dette blir fulgt opp i statsbudsjettene de kommende tiår, sier Mæland.

 

Til toppen