Regjeringen vil finansiere opprydding av atomavfall

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil sikre at fremtidig nedbygging av de norske atomreaktorene og håndtering av atomavfallet skjer på en trygg og forsvarlig måte.

- Regjeringen anbefaler at staten skal være med å finansiere fremtidig nedbygging, lagring og opprydding av atomavfallet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Det vil ha betydelige budsjettmessige konsekvenser i tiårene fremover, og saken vil bli forelagt Stortinget i forbindelse med statsbudsjett for 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i april to kvalitetssikringsrapporter om oppbevaring av atomavfall, og stenging og nedbygging av Norges to atomreaktorer.Totalkostnadene til dette arbeidet er beregnet til 14,5 milliarder kroner over flere tiår.

Kostnadene til å sikre trygg og forsvarlig oppbevaring av det radioaktive avfallet er beregnet til 12,8 milliarder kroner alene. Å stenge og rive reaktorene er beregnet til 1,8 milliarder kroner. Det er ikke tatt stilling til om eller når stenging og nedbygging vil skje.

– Staten har vært en drivkraft for den norske atomvirksomheten siden oppstarten i 1947. Regjeringen mener at det er riktig at staten, av samfunnsmessige hensyn, også tar et ansvar for å få på plass gode finansieringsløsninger for fremtidig nedbygging av reaktorene og håndtering av avfallet. Dette for å kunne sikre en nødvendig framdrift i arbeidet. Tiden for utredning uten gjennomføring er forbi, sier Mæland.

Institutt for energiteknikk (IFE), som eier og driver de norske atomreaktorene, har ikke økonomi til å finansiere nedbygging av reaktorene og håndtering av avfallet alene. IFE setter i dag av 3 millioner kroner i året i et fond for å finansiere nedbyggingen.

Regjeringen vil utrede hvordan IFEs årlige bidrag kan gjøres mest mulig kostnadsriktig slik at den ivaretar IFEs forpliktelser.

– Usikkerheten rundt den fremtidige finansieringen har vært uheldig, og kunne potensielt svekke fremdriften i dette viktige arbeidet. Det har derfor vært viktig å få på plass prinsippene for et statlig bidrag, og at dette blir fulgt opp i statsbudsjettene de kommende tiår, sier Mæland.