Regjeringen vil gi strømstøtte til husholdningskunder av nærvarmeanlegg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm, slik at også denne gruppen kan motta støtte til oppvarming.

– Denne ordningen vil vi sikre strømstøtte til en gruppe husholdninger som til nå har falt utenfor strømstønadsordningen. Ordningen er også viktig da regjeringen er opptatt av at det skal være gunstig å velge energieffektive oppvarmingsløsninger, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Om lag en tredjedel av energibruken i Norge er knyttet til oppvarming, og fjernvarme spiller en viktig rolle i energiforsyningen. Mange nærvarmeanlegg (fjernvarmeanlegg uten konsesjon) er elkjel- eller varmepumpebaserte, og bruker strøm som innsatsfaktor i varmeproduksjon. Produksjon av varme ved hjelp av varmepumpe er betydelig mer energieffektivt enn elektrisk oppvarming med panelovner, og bidrar til å redusere strømforbruket og avlaste strømnettet.

Flere nærvarmeanlegg leverer varme til husholdninger i boligselskap. Husholdninger og boligselskap som har strømforbruk i eget varmeanlegg bak eget målepunkt, får i dag støtte for strømforbruk under strømstønadsordningen. Dersom nærvarmeanlegget er organisert utenfor boligselskapet, for eksempel fordi det er registrert som et eget aksjeselskap, får imidlertid ikke husholdningskunder av varmeanlegget støtte for strømforbruket til varmeproduksjonen.

Regjeringen vil nå etablere en egen søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm. NVE og Enova får i oppdrag å utforme detaljene i ordningen og et forslag vil sendes på høring.

Regjeringen foreslår å støtte forbruk fra og med november 2022, og legger derfor opp til at stønad vil kunne etterbetales. Regjeringen tar sikte på å legge frem forslaget for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.