Regjeringen vil gi ytterligere 140 millioner kroner til Filippinene

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å øke den humanitære bistanden til Filippinene med ytterligere 140 millioner kroner. Norge vil med dette ha bidratt med totalt 205 millioner kroner til katastrofen som har rammet rundt 13 millioner mennesker.

Situasjonen i de tyfonrammede områdene på Filippinene er svært kritisk. FN rapporterer at 4 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem og at en million er ødelagt.

- Vi ønsker å bidra til å lette lidelsene som barn, kvinner og menn nå gjennomgår i de rammede områdene på Filippinene. Regjeringen stiller nå nye 20 millioner kroner til rådighet, og i tillegg har vi besluttet å be Stortinget om en tilleggsbevilgning på ytterligere 120 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Midlene skal gå til mat, vann, sanitær, helsehjelp, husly og andre behov i tråd med myndighetenes og FNs responsplan. I tillegg til FN, støtter Regjeringen det akutte nødhjelpsarbeidet til Caritas, Redd Barna og det internasjonale Røde Kors, som allerede var på plass i de rammede områdene før tyfonen inntraff, og dermed kunne sette i gang arbeidet umiddelbart. Norge bidrar også med personell og utstyr gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Flyktninghjelpens beredskapsstyrker og Noreps.

- Behovene er enorme og det gjøres en stor innsats fra mange aktører. Samtidig er det et problem at nødhjelpen ikke kommer raskt nok frem til de som trenger det. Derfor legger regjeringen vekt på å styrke ledelsen og koordineringen av nødhjelpsarbeidet, i tillegg til å bidra med mer midler til mat, vann, helsehjelp og andre akutte tiltak, sier utenriksminister Børge Brende.

Kvinner og barn er spesielt utsatt for vold og overgrep i en kaotisk krisesituasjon. Regjeringen prioriterer tiltak som bidrar til å ivareta deres beskyttelsesbehov, og har støttet utsendelsen av slike eksperter til kriseområdene.