Prioriteringsutvalget:

Regjeringen vil ikke innføre helsetapkriterium – vil arbeide videre med kriterium for alvorlighet

I utredningen om prioritering, som helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i november 2014, var et av forslagene at det skulle innføres helsetapskriterium for prioritering i helsetjenesten.

- Forslaget om å innføre et helsetapskriterium møtte motstand i høringsrunden. Det var sett på som vanskelig å forstå og bruke i helsetjenesten. Prioriteringer i helsetjenesten skjer hver eneste dag. De viktigste og vanskeligste prioriteringene skjer i møte mellom pasient og helsepersonell. Retningslinjene for prioritering må ha legitimitet blant folk flest og hos helsepersonell. Regjeringen ønsker derfor ikke å gå videre med dette forslaget, men vil arbeide videre med å utvikle kriterium for alvorlighet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vil utrede alvorlighetskriterium

Regjeringen vil nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste. Arbeidsgruppen skal ledes av professor Jon Magnussen og bestå av helse-økonomisk, etisk, helsefaglig, juridisk og forvaltningsmessig kompetanse. En representant for pasientorganisasjonene skal også være representert i arbeidsgruppen. Arbeidet skal være ferdig høsten 2015.

Les mandat for arbeidsgruppen (pdf)

Prioriteringsutvalget – viktig bidrag

- Norheimutvalgets utredning vil fortsatt være et sentralt utgangspunkt for arbeidet med stortingsmelding om prioritering. Utvalget har levert mange viktige bidrag i prioriteringsdebatten, sier Høie.

Prioriteringsutvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, overleverte 12. november 2014 sin utredning om prioritering, til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget hadde i oppdrag å vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. I mandatet ble utvalget blant annet bedt om å drøfte prinsipper, kriterier og virkemidler for prioritering i helsetjenesten.

Les utredningen NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Regjeringen vil i løpet av 2016 komme med en stortingsmelding om prioritering.

Til toppen