Regjeringen vil innlemme vikarbyrådirektivet

Regjeringen vil meddele EU at vikarbyrådirektivet kan innlemmes i EØS-avtalen. Direktivet innebærer et prinsipp om likebehandling mellom vikarbyråansatte og ansatte hos innleier. Samtidig varsler regjeringen en tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og en mer seriøs vikarbyråbransje.

– Dette er et direktiv som vil gi vikarbyråansatte like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier. Det er bra for norsk arbeidsliv. Jeg ser ingen grunn til at direktivet skal føre til at det blir flere vikarer. Faste stillinger skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og direktivet innebærer ingen liberalisering  av arbeidsmiljøloven, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Norge vil legge fram en erklæring i EØS-komiteen som understreker vårt syn at vi kan beholde innleiereglene i arbeidsmiljøloven. Dette vil også være en klar markering av vår ambisjon og intensjon om at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Les hele pressemeldingen på Arbeidsdepartementets hjemmeside.

Til toppen