Regjeringen vil senke terskelen til fritidsaktiviteter – gir 13 millioner til fattigdomsprosjekter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig at vi alle bidrar til å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. Tretten pilotprosjekter landet rundt skal nå utvikle organisasjonenes egne løsninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen la i mai frem en strategi mot barnefattigdom for perioden 2015-2017. Ett av tiltakene er å senke terskelen slik at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Kulturdepartementet mottok hele 85 søknader i løpet av sommerferien, og tildeler nå 13 millioner kroner til 13 ulike organisasjoner som har foreslått pilotprosjekter og ubyråkratiske løsninger for at flere barn og unge kan delta.

- Korpset, speideren og fotballaget gir deg opplevelser og venner for livet, i frivillige organisasjoner får barn mestring og sosial tilhørighet. Mange får ikke denne muligheten fordi foreldrene har dårlig råd. Jeg er glad for at våre frivillige organisasjoner tar utfordringen og prøver ut nye løsninger slik at flere barn og unge får være med, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Disse prosjektene har fått støtte:

 

Søker

Fylke

Tildeling

Norges Musikkorps
Forbund
Flere regioner 1 600 000
KFUK-KFUM Norge,
KFUK-KFUM
Haugesund
Hordaland 1 500 000 
Nasjonal dugnad
mot fattigdom og 
utenforskap blant
barn og unge
Hele landet 2 000 000 
Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Østfold
Østfold 750 000
Med hjerte for
Arendal
Aust-Agder 1 500 000
DNT Oslo og
omegn
Oslo 750 000
Korpsnett Norge Hele landet 800 000
DNT Drammen
og omegn
Buskerud 1 350 000
Ung i kor Hordaland, Oslo 500 000
De unges
orkesterforbund
Hele landet 500 000
Tysvær frivilligsentral,
Kirkens Bymisjon
Haugalandet og
Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland
Rogaland 750 000
Horten
frivillighetssentral
Vestfold 500 000
Vest-Agder
Røde Kors
Vest-Agder 500 000

Totalt

 

13 000 000

 

Kulturdepartementet mottok i alt 85 søknader.

Utlysningsteksten