Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen vil utvide bruk av elektronisk kontroll

– Straffedømte som ikke har begått grov kriminalitet, har lavere risiko for tilbakefall når de soner med fotlenke. Derfor ønsker vi å utvide adgangen til å bruke dette verktøyet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå forslag om å utvide adgangen til å sone straff med elektronisk kontroll (EK) på høring.

– Erfaringene våre er gode, men jeg vil understreke at det vil være uaktuelt med fotlenke for dem som er dømt for drap, voldtekt, alvorlig vold eller vold og overgrep mot barn, sier Amundsen.

Forslagene innebærer blant annet at EK kan være aktuelt der det er idømt fengselsstraff på inntil seks måneder, eller en innsatt har inntil seks måneder igjen frem til forventet løslatelse. I dag er grensen fire måneder.

For den som ikke kan sone i fengsel eller institusjon på grunn av alvorlig og varig sykdom, kan bruk av EK være den eneste muligheten til å få gjennomført straffen. For varig soningsudyktige kan det derfor være aktuelt å bruke EK uavhengig av typen lovbrudd og straffens lengde.

Videre foreslår departementet å regelfeste at kriminalomsorgen skal kunne benytte GPS, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning og fjernalkoholtest når det er nødvendig for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for å gjennomføre straff med EK. Dette vil styrke kriminalomsorgens mulighet for kontroll, og legge til rette for straffegjennomføring med EK flere steder enn i dag.

Høringsfristen er 9. februar 2018.

Les høringsbrevet her

Til toppen