Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris deles hvert år ut til en vinner som har iverksatt tiltak og lykkes med å forebygge eller minske kriminalitet. I år er vinneren Nittedal kommune. Prisen er på 100 000 kroner samt et diplom.

Nittedal kommune har gjort en formidabel innsats for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og gjort kommunen til et trygt sted for barn og unge. Kommunen har satset på bredt samarbeid, ansvarliggjøring på flere nivåer og trukket veksler på barn og unges egne erfaringer og kunnskap. Barn og unges kommunestyre har hatt en sentral rolle og deres innspill har blitt tatt på alvor.

– Å forebygge kriminalitet er vanskelig. Det er arbeid som krever engasjement, tilstedeværelse, tålmodighet og grundighet. Det kan være vanskelig å vite om det en gjør er riktig – og det er lett å se om en gjør feil, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP), som delte ut prisen i dag.

Nittedal kommune har utviklet et systematisk og godt koordinert samarbeid gjennom SLT- modellen – samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Arbeidet i Nittedal gjøres under mottoet «Vi bryr oss». I forebyggingsarbeidet samarbeider politikere, administrasjon, barn, unge, foreldre, samt politi, frivillige og næringsliv.

Kommunen har dessuten gjort et særskilt arbeid med tiltaksplanen mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Her har Barn og unges kommunestyre vært en hovedaktør i holdningskampanjen «poker face!».

I fjor var det Oslo kommune som mottok prisen. Tidligere prisvinnere er kommunene Ringsaker, Stavanger, Røyken og Sola.