Regnvær gir importbehov for mathavre

Årets kornsesong har så langt gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på matkorn begrenset. Dette gjelder også for mathavre. Prognosen tilsier et importbehov på 5 000 tonn mathavre, og Landbruks og matdepartementet har åpnet opp for at dette kan importeres på matkornkvoten for 2017/2018.

Havre til mat er generelt sett forutsatt dekket av norsk produksjon, og møllene må selv sikre seg tilgang for å dekke sitt behov. I år som i fjor, der dyrkingen for eksempel av værmessige årsaker ikke klarer å dekke etterspørselen av tilfredsstillende kvalitet, kan det være nødvendig å åpne for import av disse kornslagene også innenfor kvoten. I kvantumet som Landbruks og matdepartementet i brev av 24. oktober har åpnet for, ligger økologisk havre til grynproduksjon, som også mangler i en normalsesong. Importen skal også dekke et ekstraordinært behov på grunn av redusert avling totalt, men også som en følge av sein innhøsting og tilgang på ny norsk avling.

I tråd med forskriftens formål (forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 1), skal importen supplere norsk produksjon, ikke fortrenge den. 

Havre.
Havre. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen