Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

For Nordsjøen er det fastsett ein norsk kvote på 6 955 tonn.

Av desse er 1600 tonn avsett av til bifangst i trålfiske etter andre artar og 600 tonn til bifangst i det konvensjonelle fisket. Det er fastsett maksimalkvotar for dei fartya som kan delta i både lukka og open gruppe i Nordsjøen.

For Skagerrak er den nasjonale kvoten fastsette til 259 tonn, der 70 tonn er avsett til bifangst mens gruppekvoten til farty som fiskar med konvensjonelle farty blir på 189 tonn. For begge område er den nasjonale kvoten fastsette etter at totalkvotar er avtalte gjennom forhandlingar med EU, og inneber ein auke av kvotane.

Forskrift om regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2018