Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regulering av fisket etter kolmule i 2018

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I kyststatsforhandlingen om kolmule blei det den 7. desember inngått ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noko som er i tråd med tilrådninga frå ICES.

Totalkvoten inkluderer ei avsetning til NEAFC for fisket til andre landa i internasjonalt farvatn på 110.459 tonn. Etter tradisjonell fordeling utgjer Noregs kvote 335.257 tonn.

I samsvar med bilateral avtale inngått mellom EU og Noreg den 7. desember 2017 har norske fartøy høve til å fiske inntil 227 975 tonn kolmule i EU-sona. I tillegg har Noreg i avtale inngått med EU 1. desember 2017 byttet til seg 110 000 tonn kolmule som kan fiskast i EU-sone.

Av totalkvoten kan inntil 32.640 tonn blir fiska i færøysk sone.

Kvotebyttet med Russland varierer proporsjonalt med den norske kolmulekvoten. For 2018 skal det etter avtalen byttast 24 157 tonn kolmule til Russland.

Noreg får etter dette ein totalkvote på 421 100 tonn for fiske i 2018.

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018