Regulering av lederlønningene i staten

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har regulert basislønnen i det statlige lederlønnssystemet med virkning fra 1. oktober 2012.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har regulert basislønnen i det statlige lederlønnssystemet. Med virkning fra 1. oktober 2012 er det gitt et generelt tillegg på 3,4 prosent til de ca 300 lederne som er på statens lederlønnssystem.

Les mer om lederlønnssystemet i staten.

Brev fra FAD til departementene og SMK om lederlønnsregulering i staten (PDF)

 

Til toppen