Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reindriften har unike muligheter

Statssekretær Widar Skogan holdt i dag et innlegg under Troms fylkeskommunes konferanse om næringsutvikling i Tromsreindrifta. Skogan gikk gjennom regjeringens perspektiver på næringsutvikling i reindriften.

Han understreket at denne regjeringen har hatt og har stor oppmerksomhet på reindriften som en viktig samisk næring og hvordan regjeringen arbeider med ulike rammebetingelser som legger til rette for økt lønnsomhet.

Reindrift
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Oppsummert viste Skogan til at reindriften har et unikt utgangspunkt og mange fortrinn. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god. I tillegg har reindriften store muligheter for å lykkes med å etablere tilleggsnæringer. Særlig gjelder dette i etablering av videreforedlingsbedrifter, reiseliv og lærings- og omsorgsbaserte tjenester. Etablering av denne type virksomheter er prioritert over reindriftsavtalen.

Avslutningsvis poengterte Skogan at det er viktig at reindriftsnæringen arbeider aktivt med utvikling av levedyktige virksomheter, bygd på egen solid kunnskap og erfaring, og som leverer kvalitetsprodukter som markedet etterspør. Tar man vare på denne muligheten, vil den i neste omgang bidra både til et godt omdømme for reindriften, og ikke minst til å skape og videreutvikle livskraftige og bærekraftige reindriftssamiske samfunn.

Til toppen