Reindriftsavtaleforhandlingene 2017

I morgen, 11. januar overleverer Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) sitt krav i årets reindriftsavtaleforhandlinger til Staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Følgende plan er satt for de kommende reindriftsavtaleforhandlingene: 

11. januar 2017 Fremleggelse av NRLs krav 
16. februar 2017  Fremleggelse av Statens tilbud
21. - 23. februar 2017 Forhandlinger
27. - 28. februar 2017   Avsluttende forhandlinger
Til toppen