Reinflyttingen er godt igang

I disse dager er reinflokkene på tur fra sine vinterbeiter til vår- og sommerbeiteområder. Det skjer hvert år i perioden midten av april til midten av mai. Mange flokker har en lang ferd, og må krysse både trafikkerte veier og passere tettbygde områder.

Når reinflokken kommer frem til vårbeiteområde, så er den normalt innenfor sitt faste kalvingsområde. Simlene trenger fred og ro både før, under og etter kalving, det vil si frem til slutten av juni.  Det bør derfor vises særlig aktsomhet i områder der reinen oppholder seg på denne tiden av året. 

Rein på flyttefot.
Mange reinflokker har en lang ferd, fra sine vinterbeiter til vår- og sommerbeiteområder, og må krysse både trafikkerte veier og passere tettbygde områder. Vis aktsomhet i områder der reinen oppholder seg på denne tiden av året. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt
Til toppen