Reintallet i Finnmark er stabilt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tallet på rein i Finnmark ser ut til å holde seg på omtrent samme nivå i år som i fjor, viser en foreløpig oversikt fra Fylkesmannen i Finnmark.

De foreløpige beregningene basert på melding om reindrift fra Fylkesmannen indikerer en svak økning både i Øst-Finnmark og i Vest-Finnmark. 

I Øst-Finnmark ligger de foreløpige beregningene på 66 700 rein. Det er 1400 mer enn for et år siden, men med god margin til øvre fastsatte reintall på 70 650. I Vest-Finnmark er de tilsvarende tallene 79 150. Det er opp 200 fra ett år tilbake og dermed 1000 over øvre fastsatte reintall.

På seinsommeren foreligger oversikten over godkjent reintall for hver siidaandel og hvert distrikt på basis av Melding om reindrift.

Tallet på rein i Finnmark er stabilt.
Tallet på rein i Finnmark er stabilt. Foto: Mika Josefine B. Hætta