Reisedag i Rogaland

Sted:

Statsråden besøker: 

  • IMI-kirken i Stavanger
  • Hå kommune (Allemed-prosjektet for barn i 4-5 års alderen) 
  • Tryggheim videregående skule
  • Hå frivilighetessentral (tirsdagstreffet for eldre)