Reisedag Rogaland

Sted:

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Sandnes og Stavanger.