Reiser til Egypt

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Egypt.

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til den nordlige delen av Sinai-halvøya, nærmere bestemt området nord for hovedveien mellom Suez og Taba.

Turistområdene i Sharm El Sheikh og Hurghada er i mindre grad påvirket av uroligheter i Egypt, men det har det siste året forekommet bortføringer og andre hendelser i Egypt. Vi oppfordrer derfor nordmenn som oppholder seg i dette området om å utvise særskilt aktsomhet. Ferdsel utenfor turistområdene bør begrenses, særlig etter mørkets frembrudd og tidlig om morgenen.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Egypt, oppfordres til å holde seg oppdatert via de rådene og sikkerhetsinformasjonen som ligger på Den norske ambassadens i Kairos hjemmesider, samt registrere sin reise via www.reiseregistrering.no

 

Til toppen