Endring i reiseråd for Saudi-Arabia og  Ukraina

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Saudi-Arabia og Ukraina går fra grå til lilla på smittekartet. Dermed endres også reiserådet og det frarådes ikke lenger reiser til disse to landene. Endringen gjelder fra natt til mandag 2. august.

Utenriksdepartementet opphevet fra og med 5. juli det globale reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land.

Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Fra 2. august inkluderes også Ukraina og Saudi-Arabia. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Innreisende fra lilla land på EUs liste over tredjeland vil ha samme tiltaksnivå som innreisende fra land og områder innen EØS/Schengen/Storbritannia som klassifiseres som røde, det vil si krav om testing, innreiseregistrering og innreisekarantene.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Les mer om reiseråd på Spørsmål og svar om utenlandsreiser og koronavirus.

På Folkehelseinstiuttets nettsider finner du informasjon om smittenivået i de aktuelle landene og hvilke karantenekrav som gjelder. 

Husk at smittesituasjonen raskt kan forverre seg i landet man besøker. Dette kan på kort varsel utløse krav om karantene ved innreise til Norge.