Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekordbra kornår!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss.

Mens 2018 var et svært vanskelig (tørke)år for norsk jordbruk, har avlingene i 2019 jevnt over vært gode. Det betyr at en større del av maten både til folk og dyr er produsert i Norge. I år ligger det an til at så mye som to tredjedeler av brødmjølet vårt kan være norskprodusert. Her har det skjedd en stille revolusjon; For 50 år siden ble alt matmjølet importert. En langt større del av det kornet (kraftfôret) vi gir til dyra vil i år også komme fra norsk produksjon. 80% av fôret (gras og korn) vi gir til husdyra våre er norskprodusert.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på plass i traktoren sammen med Svein Stubberud.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på plass i traktoren sammen med Svein Stubberud. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– På et gjennomsnittlig norsk frokost/middagsbord er svært mye av maten laget i Norge på norske ressurser.  Gode avlingsår, som i år, gjør oss mer selvforsynt med mange sentrale matvarer. Dermed kan vi bidra med vårt i global matproduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Svein Stubberud er heltidsbonde med korn som hovedgeskjeft. Han driver til sammen 3000 dekar fordelt på 70 jordstykker. I fjor fikk han under halv avling (47% av gjennomsnittet siste fem år), mens han i år anslår å ligge 15-20% over normalen.  Stubberud har sådd 1200 dekar høstkorn i år.

Her tippes lasset på kornmottaket på Kambo. – Kanonbra og galegildt å få vera med på! var Bollestad sin fyndige kommentar.
Her tippes lasset på kornmottaket på Kambo. – Kanonbra og galegildt å få vera med på! var Bollestad sin fyndige kommentar. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Den endelige oversikten over de totale norske kornavlingene i år er ikke klar ennå. Felleskjøpet anslår avlingene til å bli 1,300 millioner tonn korn i 2019. Gjennomsnitten 2014-2018 var 1,144 millioner tonn. I tørkeåret 2018 var vi nede i 690 millioner tonn. Hvis de foreløpige prognosene slår til, kan 2019 bli det beste kornåret i Norge på 10 år.

Dette ene kornlasset gir korn til 30.000 brød. Svein Stubberud, Olaug Bollestad og John Arne Ulvan er fornøyd.
Dette ene kornlasset gir korn til 30.000 brød. Svein Stubberud, Olaug Bollestad og John Arne Ulvan er fornøyd. Foto: Landbruks- og matdepartementet

På det meste tok Felleskjøpet Agri i høst imot 135 000 tonn korn på en uke. Da var enkelte kornmottak åpne døgnet rundt. Et vogntog kan frakte 30 tonn, så det tilsvarer 4 500 vogntog med korn eller 15 000 lass med traktor og kornhenger. Avlingene rundt Oslo-fjorden har vært svært gode i år. Trøndelag har også hatt gode avlinger. På det indre Østlandet lå det snø på jordene så lenge at våronna ble veldig forsinka. Dermed ble også avlingene små og seint høsta. Noen kornåkrer på Hedmarken og Toten står fortsatt ute.

Landbruks- og matministeren og konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri i de rette Felleskjøps-omgivelsene.
Landbruks- og matministeren og konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri i de rette Felleskjøps-omgivelsene. – Vi er veldig fornøyd med både volum og kvalitet på det kornet vi har fått inn i år, sier Ulvan. - Det er mange flere blide kornbønder i år enn i fjor. Ja, de er dobbelt så blide i år! Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen