Rekorder i Østfold-skogbruket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

2015 har så langt vært et år med rekordhøye sagtømmerpriser i Østfold. Resultatet vises gjennom både rekordhøy avvirkning og rekordstor bygging av skogsbilveier.

Høye tømmerpriser er den viktigste motoren for aktiviteter i skogen.  Så langt i 2015 ligger Østfold an til et hogstkvantum som er det høyeste på flere tiår.  Hittil i år er det avvirket ca. 665.000 kubikkmeter. Det er nesten like mye som det ble avvirket i hele 2014, som også var et svært godt år.  Trolig havner fylket ved årets slutt ca. 100.000 kubikkmeter over 2014, det vil si omkring 770.000 kubikkmeter.

Hogst og tømmerlasting.
Hogst og tømmerlasting. Foto: Hege Aae