Rekordhøye 3,7 millioner fornøyde besøkende til festningene

Festningene ble besøkt av 3,7 millioner mennesker i 2016, en økning på hele 400 000 fra året før. En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg, viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Det befester festningenes posisjon som viktige nasjonale kulturminner, og som arenaer for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet.

- Jeg er svært fornøyd med en så betydelig publikumsvekst og stabil høy tilfredshet gjennom flere år. Åpne og tilgjengelig festninger med tilrettelagte kultur- og næringsaktiviteter har bidratt til at antall besøkende har økt betraktelig de siste 10 årene, og er til stor glede for sine lokalsamfunn og de som bruker dem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Rekordhøye besøkstall og høy tilfredshet – et resultat av vellykket ny bruk Etter at Forsvaret reduserte aktiviteten på festningene og frigjorde dem til sivilt bruk i 2002, har det vært en kraftig økning i antall besøkende til festningene. Dette i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende er et uttrykk for at festningene er blitt viktige arenaer for reiseliv, kultur- og næringsliv i lokalsamfunnene. Publikumstilfredsheten er svært høy i alle aldersgrupper, øker noe i takt med alderen, og kvinner er litt mer fornøyd enn menn. Tilfredsheten øker også i takt med hvor mange ganger festningene besøkes. Generelt er lokalbefolkningen noe mer fornøyd enn de tilreisende.  Svært mange anbefaler gjerne andre å besøke festningene (92%) og hele 74% uttrykker ønske om gjenbesøk. Publikum uttrykker god tilfredshet ved de historiske samlingene og museumstilbudet.

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene.
En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Foto: Sverre Chr. Jarild

Nytt liv på historiske grunn

Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområde og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene kulturarenaer. - Festningene har en sentral plass i vår krigshistorie, og det er viktig at vi ivaretar dem på en god måte. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 mnok på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt og slik sikre tilgjengelighet, sier forsvarsministeren. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til kulturtilbudet, som konserter og museum også er en viktig og medvirkende årsak til besøk. Festningene er utviklet til å bli betydningsfulle arenaer for kultur- og næringsvirksomhet, hvor det finner sted viktig lokal verdiskaping. Tre festninger byr nå på overnattingsmuligheter, flere festninger tilbyr restauranter av høy kvalitet og i tillegg er de attraktive arenaer for ulike kulturuttrykk som konserter og operaer, samtidskunst, og barnearrangement for å nevne noe. Festningene har således mange ulike aktører på festningene, og publikum gir uttrykk for at de er veldig fornøyd med både kunnskapsnivået og serviceinnstillingen til de aktørene de møter. - Aktiv bruk er det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, for alle aktører på festningene og for publikum. Økt omsetning innenfor og utenfor festningen er også positivt for lokalsamfunnene. Bruk av kulturminnebyggene gir økt fokus på historien og forsvarets betydning, og samtidig et bedre grunnlag for helårsbruk av festningene, utdyper Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Festningen står støtt i lokalsamfunnene

Den største andelen besøkende er tilreisende turister fra andre fylker eller utlandet. Lokalbefolkningen utgjør gjennomsnittlig 30% av de besøkende. Men, her er det lokale variasjoner fra festning til festning; Karljohansvern eksempelvis har størst andel lokale besøkende. Akershus og Bergenhus har gjennomgående mest tilreisende. Samtidig ser man en markant tendens til at stadig flere Oslo-borgere besøker Akershus festning. Det er mest voksne som besøker festningene (30+), hvorav aldersgruppen 46+ er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller familie. FAKTA OM UNDERSØKELSEN - Metode: TRI*M levert av Kantar TNS - Score: 94,5 poeng med betegnelsen ‘Svært høy tilfredshet’ (TRI*M / TNS). - Gjennomføringsperiode juni – september - Gjennomført siden 2008, annethvert år på et utvalg festninger. - Gjennomføring 2016: Akershus (Oslo), Bergenhus (Bergen), Karljohansvern (Horten) Fredriksvern (Stavern), Oscarsborg (Drøbak) og Fredriksten (Halden) - Gjennomføres på norsk og engelsk på Akershus og Bergenhus. For øvrig på norsk.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

- Nina Eidem, direktør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, mob: 928 21 482

- Pressevakta i Forsvarsdepartementet på 23096011

Til toppen